Πολιτική Απορρήτου

Στην Εταιρεία ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την Ιδιωτικότητα σας. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς αυτή περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η ιστοσελίδα μας είναι η http://www.meimarisbags.gr/.

Πληροφορίες και συγκατάθεση

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφεξής θα αναφέρεστε ως ο «Χρήστης». Διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ο «Χρήστης» ενημερώνεται πλήρως για τα ως άνω αναφερόμενα. Ο «Χρήστης» πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία συντάχθηκε με γνώμονα την απλότητα και την καθαρότητα, με σκοπό την διευκόλυνση της κατανόησης, ώστε να δύναται να αποφασίσει ελεύθερα και οικειοθελώς εάν επιθυμεί να προσκομίσει τα προσωπικά του δεδομένα στην Εταιρεία ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Ταυτότητα

Όταν στην παρούσα Πολιτική αναφέρεται «εμείς», «εμάς», «μας», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», εννοείται ότι αναφερόμαστε στην Εταιρεία ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για τους σκοπούς των αναφερομένων/οριζομένων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), εμείς είμαστε ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΜΑΡΕΩΣ 56-58, 11633, Aθήνα

vagelis_meim@yahoo.gr

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε

Συλλέγουμε:

 • Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το Επώνυμό σας σε «λίστα αποστολής newsletter».
 • Το βιογραφικό σας (στις περιπτώσεις προσφοράς θέσεων εργασίας στην Εταιρεία μας).
 • Για την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελιών καταχωρούμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Διεύθυνση (Οδός, Περιοχή, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Νομός), Τηλέφωνο, Fax, Κινητό, Email

Σκοποί επεξεργασίας

Συλλέγουμε Δεδομένα προκειμένου να:

 • Παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου μας.
 • Να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω των στοιχείων που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Να είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να σας στείλουμε newsletters.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών από εμάς:

 • Πραγματοποιείται δυνάμει των μεταξύ μας συμβατικών κειμένων,
 • Στηρίζεται στη συναίνεσή σας,
 • Στηρίζεται στις έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας μας ή το έννομο συμφέρον μας που, σε κάθε περίπτωση, δεν θίγει τα δικαιώματά σας.

Διαβίβαση δεδομένων

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας, συνεργάτες μας, προμηθευτές μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

Διατήρηση δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για τον απαιτούμενο χρόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους (αν συμβεί νωρίτερα), με την εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες ο νόμος ή οι συμβάσεις που έχουμε υπογράψει ορίζονται διαφορετικά. Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αντικατοπτρίζονται στα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διατηρεί η εταιρεία μας.

Ορισμένες κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεών της. Η επεξεργασία σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η λήξη των απαιτήσεων, η αμετάκλητη λύση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που μπορούμε να ασκήσουμε ή η ολοκλήρωση εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών μεταξύ μας.

Επιπλέον, αναφέρουμε την ανάγκη διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του Χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο και θα διατηρήσουμε την υποχρέωση τήρησης απορρήτου σε σχέση με τα εν λόγω Δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών. Για το σκοπό αυτό, θα υιοθετήσουμε τα μέτρα τεχνικής και οργανωτικής φύσης που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Δεδομένων σας και να αποφευχθεί η αλλοίωση, η απώλεια, η επεξεργασία ή η πρόσβαση σε παράνομες πληροφορίες, δεδομένων των δυνατοτήτων της παρούσας τεχνολογίας, της φύσης των αποθηκευμένων δεδομένων και των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται.

Αποκάλυψη δεδομένων

Θα προβαίνουμε σε αποκάλυψη των Δεδομένων μόνο αν:

 • Πρέπει να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Να απαντήσουμε σε αιτήματα Δημοσίων ή Κρατικών Αρχών, για λόγους ασφάλειας ή επιβολής του Νόμου.
 • Να διαφυλάξουμε τυχόν έννομα συμφέροντα μας τα οποία ενδεχομένως να θίγονται από κακόβουλους χρήστες.

Δεδομένα ανηλίκων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 15 ετών μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, πρέπει να έχετε τη συναίνεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στις υπηρεσίες του ιστότοπου. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα παιδιού κάτω των 15 ετών χωρίς να ισχύει η παραπάνω συνθήκη, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.

Links που οδηγούν σε τρίτα μέρη

Η Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να παρέχει Links και σε άλλους Ιστότοπους. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς. Δεν είμαστε υπόλογοι ούτε και αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τις πρακτικές συλλογής αυτών των ιστότοπων καθώς και τις Πολιτικές Απορρήτου τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις Πολιτικές Απορρήτου αυτών, επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των Ιστοσελίδων αυτών.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Εταιρεία ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική της σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Instagram). Ο Επισκέπτης/Χρήστης/ Καταναλωτής για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί η Εταιρεία ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχούς Όρους Χρήσης αυτών. Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της Εταιρείας ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και καμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρία αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

Τα Δικαιώματα σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η Εταιρεία ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εγγυάται την τήρηση των Δικαιωμάτων σας. Τα Δικαιώματα αυτά είναι:

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης στα Δεδομένα σας: Θα έχετε περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των Δεδομένων σας, για την Επεξεργασία τους και το Δικαίωμα πρόσβασης σας σε αυτά.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων σας που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Δικαιούστε να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον Περιορισμό της Επεξεργασίας των Δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία: Έχετε το Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • Δικαίωμα στη Λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την Επεξεργασία ή/και Διατήρηση Προσωπικών σας Δεδομένων, έχετε το Δικαίωμα να ζητήσετε τη Διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο Νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη Μεταφορά των Δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε. Αν σκοπεύετε να εξασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα Δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, στο vagelis_meim@yahoo.gr

Υπευθυνότητα Χρήστη

Ο/η χρήστης:

 • Εγγυάται ότι είναι σε Νόμιμη ηλικία, πλήρως ικανός/ή, και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Για τους σκοπούς αυτούς, ο/η Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ειλικρίνεια όλων των Δεδομένων που διαβιβάζονται και θα διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες, ώστε τα εν λόγω Δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματική/υφιστάμενη/επικαιροποιημένη τους κατάσταση.
 • Εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τα Τρίτα μέρη μέσω των οποίων μας παρέχει τα Δεδομένα. Επίσης, εγγυάται ότι έχει λάβει την εξουσιοδότηση τρίτου να παράσχει τα δεδομένα μας για τους σκοπούς που αναφέρονται.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να μας προκαλέσουν σε εμάς ή σε τρίτους.

Πολιτική Cookies

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Ένα Cookie είναι ένας μικρός φάκελος από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και αριθμούς το οποίο η Ιστοσελίδα μας εγκαθιστά στον Υπολογιστή σας, ή άλλη συσκευή βάσει της οποίας μπορείτε να εισέλθετε στην Ιστοσελίδα μας. Τα Cookies αυτά μας επιτρέπουν να σας ξεχωρίσουμε από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας μας.

Τα Cookies πραγματοποιούν διάφορες λειτουργίες όπως:

 • Την πλοήγηση σας μεταξύ των σελίδων της Ιστοσελίδας μας με πιο αποδοτικό τρόπο
 • Να θυμάται τις προτιμήσεις σας
 • Να βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας
 • Να βοηθάει στο να βλέπετε στοιχεία διαφήμισης Online που είναι συμβατά με τα ενδιαφέροντα σας.

Χρησιμοποιούμε τα εξής Cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα Cookies. Αυτά είναι απαιτητά για την πλήρη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, αλλά και για να αποτρέψουν φαινόμενα απάτης αλλά και να βελτιώσουν την Ασφάλεια της Ιστοσελίδας μας.
 • Analytical/Performance Cookies. Αυτά μας επιτρέπουν να καταγράφουμε τον αριθμό των επισκεπτών αλλά και για να διαπιστώσουμε την δραστηριότητα τους όταν επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας. Αυτό μας βοηθάει στο να βελτιώνουμε την λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας μας, για παράδειγμα να είμαστε βέβαιοι ότι οι επισκέπτες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν.
 • Functionality Cookies. Αυτά χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουμε πότε ξανά-επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας (και πόσο συχνά). Επίσης μας βοηθάει να προσωποποιήσουμε τον περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας για εσάς (για παράδειγμα την γλώσσα εμφάνισης της Ιστοσελίδας), να σας απευθύνουμε χαιρετισμό με βάση το όνομα χρήστη που ενδεχομένως έχετε δηλώσει κ.λ.π.
 • Targeting Cookies. Αυτά καταγράφουν την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που επισκέπτεστε και τα links που ακολουθείτε. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να κάνουμε την Ιστοσελίδα μας και την διαφήμιση που αυτή ενδεχομένως να εμφανίζεται με τρόπο που είναι πιο σχετική στις προτιμήσεις σας. Ενδέχεται να διαμοιραστούμε την πληροφορία αυτή και με τρίτα μέρη για τον ίδιο σκοπό.
 • Επιπρόσθετα χρησιμοποιούμε Google Analytics and Google AdWords, ώστε να είμαστε σε θέση να αναλύουμε την χρήση/επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας μας. Οι δύο αυτές εφαρμογές, παράγουν στατιστικές και παρόμοιου τύπου πληροφορίες για μία Ιστοσελίδα. Η Google θα αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές. Δείτε εδώ την Πολιτική Ασφάλειας της Google: http://www.google.com/privacypolicy.html

Στην περίπτωση που κάνετε εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας, θα χρησιμοποιήσουμε Cookies για να θυμόμαστε τις λεπτομέρειες της επίσκεψης σας, αλλά και των μελλοντικών επισκέψεως σας στην Ιστοσελίδα μας, με την προϋπόθεση ότι τα Cookies δεν θα έχουν σβηστεί στο μεσοδιάστημα.

Τα τρίτα μέρη (π.χ πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών όπως είναι οι υπηρεσίες ανάλυσης κίνησης και επισκεψιμότητας) μπορεί να χρησιμοποιούν δικά τους Cookies, στα οποία δεν έχουμε έλεγχο. Τα Cookies αυτά είναι τύπου Analytical/Performance ή Targeting. Μπορείτε να μπλοκάρετε την χρήση των Cookies, ρυθμίζοντας τον Browser σας ώστε να μην επιτρέπει την εγκατάσταση κάποιων ή όλων των Cookies. Στην περίπτωση όμως που προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να μην έχετε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας μας.

Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε την χρήση των Cookies. Στην περίπτωση όμως που προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να μην έχετε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας μας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα Cookies από τον Υπολογιστή σας, ακολουθώντας τις οδηγίες του Browser σας (δείτε τα σχετικά Help menus).

 

Αλλαγές της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το Δικαίωμα να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στις περιπτώσεις όπου:

 • Επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας
 • Κληθούμε να συμμορφωθούμε με νεότερο Θεσμικό/Κανονιστικό Πλαίσιο

Οι όποιες αλλαγές/αναθεωρήσεις θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα μας, ή ενδέχεται να σας κοινοποιηθούν και μέσω email.

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε τελευταία στις 8 Μαρτίου 2021.